• De prijs van het lidgeld 2024 bedraagt :
    • 18€ per volwassene
    • 10€ voor kinderen onder de 12 jaar
  • Je lidkaart wordt niet hernieuwd, de huidige wordt verder gebruikt.
  • Wandelsport Vlaanderen houd toezicht op de registratie en betaling van de lidgelden, dit wil dus zeggen : niet betaald in 2023 = geen verminderd tarief in 2024 bij inschrijving wandelingen met je lidkaart.

De nieuwe lidgelden kunnen nog steeds gestort worden op het rekeningnummer 

                       BE60 0016 1770 5170

Op naam van Wandelclub Werchter 

Met vermelding ¨Lidgeld 2024¨ en de namen voor wie je betaald

WIL JE lid Worden?

Gelieve hieronder je gegevens in te vullen en het lidgeld over te maken op ons rekeningnummer.

Na ontvangst van de storting wordt de inschrijving verwerkt.


Gelieve het lidgeld over te maken op rekeningnr

BE60 0016 1770 5170